Phimb.net hổ trợ xem trên Mobile, iPad, iPhone, Android, Tablet ....
Phim ngẫu nhiên
Thông tin phim:
Đại Nội Quần Anh
Tứ a ca lòng đầy tham vọng mưu triều đoạt vị một mặt hãm hại đại a ca bị điên mặt khác củng cố thế lực bằng các cao thủ giang hồ như của Hàn Xung, Bạch Thái Cung, cha con phu tử Lữ Tứ Nương. Lữ Tứ Nương võ công cao cường vì tình yêu và vì lời hứa “Mãn Hán một nhà” sau khi lên ngôi của tứ a ca mà giúp tứ a ca đánh tráo di chiếu thái tử vốn định sẵn truyền ngôi cho thập tứ a ca.
Tứ a ca giết chết Khang Hy lên ngôi lấy hiệu là Ung Chính. Thập tứ a ca từ xa trở về triều không phục cùng cao thủ võ lâm Tăng Tịnh truy tìm chủ mưu.
Sau khi lên ngôi tuy vẫn một lòng một dạ với Tứ Nương nhưng vì Tứ Nương là người Hán nên Ung Chính không thể rước cô vào cung. Nhận thấy Ung Chính không còn giữ lời hứa xưa nên phu tử dùng cái chết quyết ngăn cản Tứ Nương & Ung Chính. Tăng Tịnh thương thầm Tứ Nương nhưng trong lòng Tứ Nương vẫn có Ung Chính…
Cuối cùng sau cái chết của Tăng Tịnh, gặp gỡ thập tứ a ca, Tứ Nương quyết định giết Ung Chính rồi tự sát. Tứ a ca Hoẳng Lịch lên ngôi lấy hiệu Càn Long.
Phim cùng thể loại
Đóng